સ્ત્રીશક્તિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્ત્રીશક્તિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સ્ત્રીજાતિની–સ્ત્રીમાં રહેલી શક્તિ.