સ્ત્રીહઠ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્ત્રીહઠ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સ્ત્રીની હઠ.

  • 2

    લાક્ષણિક ભારે, જબરી હઠ.