સૂતેલો સિંહ જગાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૂતેલો સિંહ જગાડવો

  • 1

    વિકરાળ કે પરાક્રમી પુરુષને ઉશ્કેરવો.