સેતાનિયત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સેતાનિયત

  • 1

    શેતાનિયત; શેતાનપણું.