સંથારો કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સંથારો કરવો

જૈન
  • 1

    જૈન
    માયા મમતા, ખાનપાન તજી મરણપથારી કરવી.