સદ્યઃસ્થિતિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સદ્યઃસ્થિતિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વર્તમાન પરિસ્થિતિ.