સંદેહમાં પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સંદેહમાં પડવું

  • 1

    શંકા થવી.