ગુજરાતી

માં સુધારોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સુધારો1સંધારો2

સુધારો1

પુંલિંગ

 • 1

  સુધરવું તે; સારી સ્થિતિ; સારો ફેરફાર.

 • 2

  સંસ્કૃતિ; સભ્યતા.

 • 3

  નવો ચાલ કે રીતભાત.

 • 4

  ઠરાવને સુધારવા માટેનો ઠરાવ; 'ઍમેન્ડમેન્ટ'.

ગુજરાતી

માં સુધારોની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સુધારો1સંધારો2

સંધારો2

પુંલિંગ

 • 1

  વાસણ સાંધનારો; કંસારો.

મૂળ

'સંધ' ઉપરથી