સુધારો મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સુધારો મૂકવો

  • 1

    સુધારાનો ઠરાવ રજા કરવો.