સૂપડે ને ટોપલે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૂપડે ને ટોપલે

  • 1

    પુષ્કળ; અતિશય.