ગુજરાતી

માં સુપ્રસન્નની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સુપ્રસન્ન1સંપ્રસન્ન2

સુપ્રસન્ન1

વિશેષણ

  • 1

    ઘણું પ્રસન્ન.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં સુપ્રસન્નની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સુપ્રસન્ન1સંપ્રસન્ન2

સંપ્રસન્ન2

વિશેષણ

  • 1

    પૂર્ણ પ્રસન્ન.

મૂળ

सं.