સંબંધ જોડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સંબંધ જોડવો

  • 1

    સંબંધ કરવો.