સબસલામત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સબસલામત

  • 1

    બધું સલામત છે, એવી આલબેલ.