સમદ્વિભુજત્રિકોણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સમદ્વિભુજત્રિકોણ

પુંલિંગ

ગણિતશાસ્ત્ર​
  • 1

    ગણિતશાસ્ત્ર​
    જેની બે બાજુ સરખી હોય એવો ત્રિકોણ.