સ્મરણિકા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્મરણિકા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    (યાદ રાખવાનું ટપકાવી લેવા માટેની) નોંધપોથી; 'નોટબુક'.