સમાનાધિકરણ બહુવ્રીહિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સમાનાધિકરણ બહુવ્રીહિ

પુંલિંગ

વ્યાકર​ણ
  • 1

    વ્યાકર​ણ
    સમાસ છોડવામાં આવે ત્યારે જેનાં બંને પદો સમાન વિભક્તિમાં હોય તેવો બહુવ્રીહી સમાસ.