ગુજરાતી

માં સંયતિની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સંયતિ1સંયુતિ2

સંયતિ1

પુંલિંગ

  • 1

    યતિ; સાધુ; સંયમી પુરુષ.

ગુજરાતી

માં સંયતિની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સંયતિ1સંયુતિ2

સંયુતિ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    યુતિ; યોગ; મિલન; મેલાપ.