સ્યાદ્વાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્યાદ્વાદી

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    સ્યાદ્વાદનું કે તેને લગતું કે તેમાં માનનાર.