સરકારવાડો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સરકારવાડો

પુંલિંગ

  • 1

    સરકાર કે રાજકુટુંબને રહેવાનું સ્થાન.

  • 2

    સરકારી કોરટ કચેરી.