સૂરજ છાપરે આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૂરજ છાપરે આવવો

  • 1

    ઘણો દિવસ ચડી જવો.