સૂરજ તપતો હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૂરજ તપતો હોવો

  • 1

    ચડતી થતી હોવી.