સૂરજ માથે આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૂરજ માથે આવવો

  • 1

    બપોર થવા.

  • 2

    પૂર્ણ આબાદી થવી.