સુરતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સુરતી

વિશેષણ

 • 1

  સુરત શહેરનું કે તે તરફનું.

મૂળ

'સુરત' ઉપરથી

સુરતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સુરતી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  સુરત તરફની બોલી.

સુરતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સુરતી

પુંલિંગ

 • 1

  સુરતનો કે તે તરફનો વતની.

સૂરતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૂરતી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  સુરતા; સુરત શહેરનું કે તે તરફનું.

 • 2

  સુરત તરફની બોલી.

સૂરતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સૂરતી

પુંલિંગ

 • 1

  સુરતનો કે તે તરફનો વતની.