સરત રહેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સરત રહેવી

  • 1

    ખ્યાલ લક્ષ–સ્મૃતિ રહેવી.