સર્વભાષા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સર્વભાષા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    (બહુભાષી વિસ્તારમાં) સર્વને માટે ખપની–સમજાય એવી એક ભાષા; 'કૉમન લૅન્ગ્વેજ'.