સર્વાંગસંપન્ન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સર્વાંગસંપન્ન

વિશેષણ

  • 1

    બધી રીતે સંપન્ન કે પૂરું; પૂરેપૂરું.