સર્વાંગસંપૂર્ણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સર્વાંગસંપૂર્ણ

વિશેષણ

  • 1

    સર્વાંગે સંપૂર્ણ.