ગુજરાતી માં સરસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સરસ1સરસ2

સરસું1

વિશેષણ

 • 1

  સરસ; સારું.

મૂળ

सं. श्रेयस्; સર૰ સરસ; म. सरस,-सा

ગુજરાતી માં સરસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સરસ1સરસ2

સરસું2

અવ્યય

 • 1

  અડીને પાસે; નજીક.

ગુજરાતી માં સરસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સરસ1સરસ2

સરેસ

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

 • 1

  સરેશ; ચામડાં કે હાડકાંમાંથી મળતો ચીકણો પદાર્થ.

મૂળ

फा.

ગુજરાતી માં સરસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સરસ1સરસ2

સુરસ

વિશેષણ

 • 1

  સારા-સુંદર રસવાળું.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં સરસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સરસ1સરસ2

સરસ

વિશેષણ

 • 1

  સારું; ઉત્તમ.

 • 2

  રસવાળું.

 • 3

  સુંદર.

ગુજરાતી માં સરસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સરસ1સરસ2

સરસ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  સરેશ; ચામડાં કે હાડકાંમાંથી મળતો ચીકણો પદાર્થ.