ગુજરાતી

માં સરસતાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સરસતા1સુરસતા2

સરસતા1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સરસપણું; સુંદરતા; ઉત્તમતા.

ગુજરાતી

માં સરસતાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સરસતા1સુરસતા2

સુરસતા2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સુરસત્વ; સુરસપણું.