સરસતા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સરસતા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સરસપણું; સુંદરતા; ઉત્તમતા.

સુરસતા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સુરસતા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સુરસત્વ; સુરસપણું.