ગુજરાતી

માં સરસરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સરસર1સરસરું2

સરસર1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    છોકરાંની એક રમત; ખારોપાટ.

ગુજરાતી

માં સરસરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સરસર1સરસરું2

સરસરું2

વિશેષણ

કાઠિયાવાડી
  • 1

    કાઠિયાવાડી પાતળું (ઘીં, દહીં).

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    ઝડપથી સરવાનો કે ચાલવાનો અવાજ.