સરહિસાબનીસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સરહિસાબનીસ

પુંલિંગ

  • 1

    વડો હિસાબનીસ; 'એકાઉન્ટંટ-જનરલ'.