ગુજરાતી માં સરાસરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સરાસર1સરાસર2

સરાસર1

અવ્યય

  • 1

    તદ્દન; બિલકુલ; સદંતર.

મૂળ

फा.

ગુજરાતી માં સરાસરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

સરાસર1સરાસર2

સરાસર2

અવ્યય

  • 1

    સરેરાશ ગણતાં; સરેરાશે.

  • 2

    શુમારે; અંદાજથી.