સર બોલવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સર બોલવા

  • 1

    રમતમાં કઈ ભાતનું પત્તું સર ગણાશે તે કહેવું.