ગુજરાતી

માં સલૂકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સલૂક1સુલૂક2

સલૂક1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  વર્તણૂક; રીતભાત; વર્તાવ.

 • 2

  સદ્ભાવ; મેળ.

 • 3

  ભલાઈ; નેકી; ઉપકાર.

મૂળ

अ.

ગુજરાતી

માં સલૂકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સલૂક1સુલૂક2

સુલૂક2

પુંલિંગ

 • 1

  સલૂક; વર્તણૂક; રીતભાત; વર્તાવ.

 • 2

  સદ્ભાગ્ય; મેળ.

 • 3

  ભલાઈ; નેકી; ઉપકાર.

મૂળ

अ.