સલામ આલેકમ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સલામ આલેકમ

  • 1

    મળતી વખત વંદન કરવા બોલવાનો મુસલમાની ઉદ્ગાર ('તમને શાંતિ મળો!').