સ્વકીય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્વકીય

વિશેષણ

  • 1

    પોતાનું.

  • 2

    પોતાના કુટુંબનું.