સ્વયંશાસિત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્વયંશાસિત

વિશેષણ

  • 1

    પોતે આપમેળે પોતાનું શાસન-નિયમન કરે એવું; સંયમી.