સ્વયંશિક્ષિકા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્વયંશિક્ષિકા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સ્વયંશિક્ષક; પોતાની મેળે જે વડે શીખી શકાય એવું પુસ્તક.