સ્વર્ગમાં ધજા રોપવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્વર્ગમાં ધજા રોપવી

  • 1

    મોટું પરાક્રમ કરી યશ મેળવવો.