સ્વરપેટી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્વરપેટી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સૂરપેટી; સૂર પૂરવાનું પેટી આકારનું વાદ્ય; સ્વરપેટી.

  • 2

    ગળાનો બોલવા માટેનો અવયવ; 'લૅરિંક્ષ'.