સ્વરભાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્વરભાર

પુંલિંગ

  • 1

    (ઉચ્ચારણમાં) અમુક સ્વર ઉપર દેવાતો ભાર.