સ્વરલિપિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્વરલિપિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નોટેશન.

  • 2

    સ્વરાંકન; સંગીતને સ્વરલિપિમાં લખવું તે.

  • 3

    સંગીતલિપી; સંગીતલેખન માટેની લિપિ.