સ્વરશૂન્ય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્વરશૂન્ય

સ્ત્રીલિંગ

સંગીત
  • 1

    સંગીત
    સ્વરોના ઠેકાણા વિનાનું.