સ્વાદિયણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્વાદિયણ

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સ્વાદુ ખાવા ટેવાયેલું; સ્વાદીલું.

  • 2

    સ્વાદિષ્ટ.