સ્વાદિયણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્વાદિયણ

વિશેષણ

 • 1

  સ્વાદુ ખાવા ટેવાયેલું; સ્વાદીલું.

 • 2

  સ્વાદિષ્ટ.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  સ્વાદુ ખાવા ટેવાયેલું; સ્વાદીલું.

 • 2

  સ્વાદિષ્ટ.