સ્વાદ ચખાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સ્વાદ ચખાડવો

  • 1

    સ્વાદ કરાવવો.

  • 2

    અનુભવ કરાવવો.

  • 3

    મારવું.