સવાલ કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સવાલ કરવો

  • 1

    માગણી કરવી.