સસણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સસણી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સસણવાનો અવાજ.

  • 2

    બાળકનો એક રોગ.

મૂળ

રવાનુકારી