સુસ્તી ઉડાડી દેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સુસ્તી ઉડાડી દેવી

  • 1

    શિક્ષાથી પાંસરું કરવું.