ગુજરાતી

માં સુસ્થિતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સુસ્થિત1સંસ્થિત2

સુસ્થિત1

વિશેષણ

 • 1

  સારી રીતે સ્થિત; દૃઢ.

 • 2

  સારી સ્થિતિવાળું.

 • 3

  બરાબર ગોઠવાયેલું.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં સુસ્થિતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: સુસ્થિત1સંસ્થિત2

સંસ્થિત2

વિશેષણ

 • 1

  સારી રીતે સ્થિત; સ્થિર; સંસ્થિતિવાળું.

મૂળ

सं.