સંસારમાં ડૂબવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

સંસારમાં ડૂબવું

  • 1

    માયાનાં બંધનોમાં જકડાવું; કર્મબંધન બાંધવાં.